Project omschrijving

KLEIKERKJES

Gestileerde schaalmodellen van Groninger Middeleeuwse kerken.

De Mauritskerk van Marsum is een romaans archetypisch voorbeeld van deze prachtige uit kloostermoppen opgetrokken bouwwerken, waarvan er nog talrijke in de Provincie Groningen te vinden zijn.

Kloostermoppen zijn gebakken uit lokaal gewonnen Groninger zeeklei. Hetzelfde materiaal hebben we ook in dit model toegepast. De gebruikte klei is zogenaamde knipklei en wordt gewonnen in de omgeving van Winsum.

(binnenkort leverbaar)

Mauritskerk, Marsum

Kerk Westerwijtwerd, Mauritskerk Marsum, Kerkje van Oostum

ke

Kerk Westerwijtwerd

ke
ke

Mauritskerk, Marsum

ke
ke

Kerkje van Oostum