WE GAAN HET MEEMAKEN

Onderzoek naar lokale duurzame productieketens in Gemeente De Marne

In de regio is veel materiaal, kennis en talent aanwezig. Is het dan wel nodig dat we  zoveel importeren? Kunnen we de grondstoffen niet zelf verbouwen? En kunnen we de materialen en producten niet zelf maken? Een samenwerking tussen mensen die nog weten hoe je dat vroeger deed en mensen die kunnen werken met het nieuwe digitale gereedschap? Dan blijft de regio aantrekkelijk om in te wonen en kunnen we onze huizen, bedrijven en scholen inrichten met materialen die lokaal geproduceerd zijn. En wanneer we de spullen niet meer nodig hebben, worden ze hergebruikt of gaan de grond weer in.

We gaan het meemaken
In opdracht van gemeente De Marne is House of Design in september 2016 gestart met het project ‘We gaan het meemaken’. We onderzoeken de mogelijkheden van lokale gewassen, materialen, kennis, talent en vraag, om te komen tot lokale, duurzame productieketens voor de regio. We koppelen de lokale maakindustrie aan 21e-eeuwse vaardigheden als digitale fabricage, waardoor we tot nieuwe inzichten en innovatieve ideeën komen. Jongeren inspireren we met nieuwe technieken door ze te laten ontdekken hoe deze een rol kunnen spelen in hun eigen toekomst in de regio.

ACTIVITEITEN

  • Materiaalonderzoek door ontwerpers Volken de Vlas, Gerard de Hoop (Studio Volop), Simone Larabi, Melle Koot en Paul Bloemers
  • Waardeketengesprekken rondom materiaal waarbij we de verschillende schakels in de keten verbinden
  • 3D-educatie op Het Hogeland College aan docenten en leerlingen
  • Workshop 3D en ondernemen; start-ups in nieuwe productieketens.
  • 3D-workshop tijdens Pinksterfeest in Zoutkamp
  • Onderzoek naar consumentengedrag in samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool – Human Technology
  • Expositie met uitkomsten in de bibliotheek in Leens
  • Lezing ontwerpers en 3D-workshop in bibliotheek in Leens


De Maakplaats

Al deze activiteiten vormen het vooronderzoek voor het opzetten van een Maakplaats. Hier komen alle schakels van de keten samen. Een proeftuin waar we elkaar ontmoeten en waar jong en oud werkt aan nieuwe, duurzame productieketens met lokale gewassen en nieuwe technieken als de 3D-printer.
Vanaf februari 2019 starten we met de eerste twee lokale Maakplaatsen. Hierover binnnekort meer informatie.

IN HET KORT

Waar: Gemeente de Marne
Wanneer: september 2016 – december 2017
Financiële steun: Gemeente De Marne, Loket Leefbaarheid Groningen, Provincie Groningen.
Partners: Gemeente de Marne, Biblionet Groningen, Hogeland College.
Tags: Lokaal, waardeketen, materiaalonderzoek, Biobased Economy, circulaire economie, 3D educatie.
Blog: gedurende het hele project is er een blog bijgehouden
Eindverslag: alle verhalen en resultaten zijn gebundeld in een krant. Klik hier om het uitgebreide en kleurrijke verslag te lezen.